Infoseminar töötajatele: Töökiusamise ennetus ja toimetulek

Koolitus on suunatud kõikidele organisatsiooni töötajatele. Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust töökiusamise ennetuse ja toimetuleku võimalustest. Koolitus aitab kõigil töötajatel tunda ennast tööl igas olukorras hästi: pidada lugu endast ja hoolida teistest.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab, mis on ja mis ei ole töökiusamine;
 • mõistab negatiivse käitumise põhjuseid ja mõjusid organisatsioonile ja töötajatele;
 • teab, kuidas käituda konfliktiolukorras;
 • oskab pakkuda tuge töökiusamise juhtumi korral;
 • on teadlik, kuidas luua positiivsemat töökliimat organisatsioonis.

Teemad, mida koolitusel käsitletakse:

 • Mis on töökiusamine ja kuidas seda ära tunda?
 • Millised on töökiusamise põhjused ja tagajärjed töötajale ja organisatsioonile?
 • Kuidas peaks käituma konfliktiolukorras?
 • Kuidas peaks käituma ohver ja pealtnägija töökiusamise juhtumi korral?
 • Negatiivse suhtlemisstiiliga toimetulek
 • Organisatsiooni võimalused töökiusamise ennetamiseks
 • Kuidas saab iga töötaja kaasa aidata positiivse töökliima loomisele ja hoidmisele?