Infoseminar töötajatele

Infoseminar töötajatele: Töökiusamise ennetus ja toimetulek Koolitus on suunatud kõikidele organisatsiooni töötajatele. Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust töökiusamise ennetuse ja toimetuleku võimalustest. Koolitus aitab kõigil töötajatel tunda ennast tööl igas...