Töökliima uuring

Organisatsiooni töökliima uuring näitab, kuidas töötajad tunnetavad oma organisatsiooni ja töökeskkonda. Küsitlusega saab teada, kas töötajad tunnevad ennast tööl hästi, teavad mida ja miks nad teevad, on pühendunud ja tunnevad organisatsiooni üle uhkust. Uuring on väga hea indikaator, et välja selgitada, kas  ja mida oleks vaja muuta, et töötajate silmis oleks sära ja ettevõttel läheks hästi.

Uuringu aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud küsimustik (OCQ, Furnham & Goodstein). 

Uuring annab vastused küsimustele:

  • kui hästi on korraldatud info liikumine
  • kas üksteisest peetakse lugu
  • kuidas sujub meeskonnatöö
  • kas töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse
  • kuidas juhitakse konflikte
  • kui selged on rollid ja eesmärgid
  • kuidas toimub otsustamine ja delegeerimine

Küsimusi ja küsimuste blokke saab vastavalt vajadusele valida ja lisada.

Vaata ka koolitust Positiivse töökliima loomine