Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Töökiusamise juhtumid ja kaua kestnud konfliktid õõnestavad organisatsiooni ja takistavad normaalset tööd. Keerukamate juhtumite lahendamiseks ja töörahu taastamiseks on kõige kiirem ja efektiivsem viis neutraalse välise eksperdi kaasamine.

Oleme spetsialiseerunud organisatsioonides erinevate konfliktiolukordade ja kaebuste hindamisele, uurimisele ja lahendamisele:

  • Anname professionaalse hinnangu, kas tegemist on töökiusamisega, konfliktiolukorraga, diskrimineerimisega, ahistamisega või muuga;
  • Selgitame välja tegelikud põhjused ja kaasatud osapooled;
  • Aitame juhtumit lahendada sekkumis- või lepitusmenetluse kaudu;
  • Aitame taastada töörahu meeskonnas/üksuses;
  • Pakume juhtumijärgset toetust.

Tagame oma klientide täieliku konfidentsiaalsuse.