Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadustest

Koolitused on suunatud organisatsioonidele, kes soovivad:

  1. tegeleda tekkinud muredega sügavuti;
  2. välja selgitada probleemide tegelikud põhjused ja
  3. viia ellu spetsiaalselt nende organisatsiooni jaoks välja töötatud lahendused.

Koolituse eesmärk on keskenduda konkreetsele organisatsiooni jaoks ajakohasele sõlmprobleemile, näiteks:

  • efektiivne konfliktijuhtimine;
  • usalduslikud suhted meeskonnas;
  • eetiline käitumine;
  • psühhosotsiaalsete riskidega toimetulek;
  • toimetulek negatiivse käitumisega tööl.

Koolituse programm:

Koolituse täpne programm töötatakse välja konsultatsioonide käigus organisatsiooni konkreetsetest vajadustest lähtuvalt. Konsultatsioonide või organisatsiooni diagnostika jooksul selgitatakse välja peamised kitsaskohad ja nende põhjused, valitakse sobivad koolituse meetodid ja koostatakse koolituse kava.
Soovitav on eelnevalt läbi viia TÖÖKLIIMA UURING. Koolitusel tutvustatakse uuringu tulemusi ja keskendutakse uuringus esile kerkinud probleemidele.