Organisatsiooni arendamise nõustamine

Organisatsioonikultuuril ja juhtimisel on väga oluline roll hea töökliima loomisel. Aitame organisatsioone tugeva organisatsioonikultuuri arendamisel, kus negatiivset käitumist ei tolereerita ja suheldakse lugupidavalt, rollid ja tööülesanded on üheselt arusaadavad, kommunikatsioon on piisav ja selge.

Toetame organisatsioone läbi organisatsioonidiagnostika ja konsultatsioonide, et luua ettevõtte eesmärke toetav tugev ja positiivne organisatsioonikultuur.

Saame teile oma kogemuste ja teadmistega abiks olla näiteks järgmistes küsimustes:

  • Organisatsiooniliste muudatuste toetamine
  • Töötajate ja osakondade vaheliste konfliktide lahendamine
  • Koostöö parendamine juhtidega, sh üksuste ühinemisel ja teiste muudatuste tulemusel
  • Juhi ja personali suhtluse ja koostöö parendamine
  • Töökiusamise sekkumise rakendamine