Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadusest

Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadusest

Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadustest Koolitused on suunatud organisatsioonidele, kes soovivad: tegeleda tekkinud muredega sügavuti; välja selgitada probleemide tegelikud põhjused ja viia ellu spetsiaalselt nende organisatsiooni jaoks välja...
Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadusest

Koolitused juhtidele ja personalijuhtidele

Koolitused juhtidele ja personalijuhtidele: Positiivse töökliima loomine ja hoidmine Koolitus on suunatud esma- ja keskastmejuhtidele. Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tervikliku ning töötaja arengut toetava töökliima loomiseks organisatsioonis. i...
Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadusest

Infoseminar töötajatele

Infoseminar töötajatele: Töökiusamise ennetus ja toimetulek Koolitus on suunatud kõikidele organisatsiooni töötajatele. Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust töökiusamise ennetuse ja toimetuleku võimalustest. Koolitus aitab kõigil töötajatel tunda ennast tööl igas...