Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine Töökiusamise juhtumid ja kaua kestnud konfliktid õõnestavad organisatsiooni ja takistavad normaalset tööd. Keerukamate juhtumite lahendamiseks ja töörahu taastamiseks on kõige kiirem ja efektiivsem viis neutraalse välise...
Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Juhtimiskonsultatsioon konfliktide lahendamiseks

Organisatsiooni arendamise nõustamine Organisatsioonikultuuril ja juhtimisel on väga oluline roll hea töökliima loomisel. Aitame organisatsioone tugeva organisatsioonikultuuri arendamisel, kus negatiivset käitumist ei tolereerita ja suheldakse lugupidavalt, rollid ja...
Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Organisatsiooni arendamise nõustamine

Organisatsiooni arendamise nõustamine Organisatsioonikultuuril ja juhtimisel on väga oluline roll hea töökliima loomisel. Aitame organisatsioone tugeva organisatsioonikultuuri arendamisel, kus negatiivset käitumist ei tolereerita ja suheldakse lugupidavalt, rollid ja...
Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine

Ennetusstrateegia loomine

Ennetusstrateegia loomine Töökiusamise ennetus tähendab eelkõige töötajate informeeritust töökiusamisest ja toimetulekust, juhtide häid konfliktijuhtimise oskusi ja organisatsiooni ettevalmistust sekkumiseks töökiusamise juhtumite korral. Väga oluline on näiteks läbi...